20 December 2021

Nordeas Strateger: Hurtig opstramning fra Den Amerikanske Centralbank

Den amerikanske centralbank (Fed) annoncerede en hurtigere nedtrapning af obligationsopkøbene end tidligere (det dobbelte tempo) og det betyder, at centralbanken efter planen er færdig til marts 2022.

Derudover hævede centralbankmedlemmerne deres forventninger til fremtidige renteforhøjelser og på den måde er forventningerne til pengepolitikken nu væsentligt strammere end tidligere. Husk på at centralbanken bare tidligere i år mente, at det var for tidligt blot ”at tale om… at tale om renteforhøjelser”. Men den økonomiske genopretning har været hurtig og inflationen er høj, hvorfor den almindelige drejebog for centralbanker vil tilsige en strammere pengepolitik.  Aktiemarkederne  reagerede positivt på udmeldingerne, selvom disse var strammere end mange analytikere havde forventet, og reaktionen skal nok nærmere ses i lyset af, at usikkerheden omkring udmeldingen nu var overstået. Under pressekonferencen lagde centralbankchef Jerome Powell fortsat vægt på at være transparent fremadrettet og fortsætte udfasningen metodisk og forudsigeligt. Dette er en vigtig faktor i, hvorfor vi ikke tror, at den strammere pengepolitik vil overraske markederne og blive et problem i det kommende år. Selvom kombinationen af lavere vækst og strammere pengepolitik betyder, at de bedste afkast er bag os.


ECB lover fortsat støtte

Ligesom den amerikanske centralbank holder man også fortsat døren åben for ændringer fremadrettet, men modsat den amerikanske centralbank så blev ECB kun mere fast i kødet omkring udfasningen af deres pandemiopkøbsprogram (PEPP), og ikke udfasning af opkøbsprogrammerne som helhed og slet ikke deciderede renteforhøjelser. Det til trods for at inflationen også i Euroområdet er højere end centralbankens målsætning. Som sædvanligt balancerer ECB på et knivsæg i forhold til det økonomisk stærkere Nordeuropa i forhold til det relativt forgældede Sydeuropa. Efter en pandemi, hvor de sydeuropæiske lande er blevet ramt hårdere, bl.a. grundet deres større turistindustri, så vejer ECB stadig de økonomiske risici for en nedtur højere end en overophedning.


Tyrkiet går den anden vej

Mens den britiske centralbank Bank of England fulgte de andre vestlige centralbanker i retningen af en strammere pengepolitik – og overraskede markederne med en renteforhøjelse, så går Tyrkiet fortsat enegang mod en økonomisk uholdbar situation. Her fortsætter centralbanken under de facto ledelse af Erdogan med at sænke styringsrenten på trods af at inflationen formentlig vil bevæge sig op med 30%! Der ser endnu ikke ud til at være tegn på et skift i deres fremadrettede pengepolitiske linje, og indtil videre er den tyrkiske lira svækket med 50% i år.