Af:
Lisa Thorup (artikelfoto af Fredrik Stedtjer)

Feltbesøg i Texas: Reduktion af metanudslip fra olie- og gasselskaber

Under Texas’ bagende sol var analytikere fra Nordea Asset Management på et ugelangt feltbesøg i Houston og Permian Basin for at gå i dialog med 12 førende olie- og gasselskaber om at reducere deres metanudslip. De fleste af selskaberne har nu truffet foranstaltninger.

Hero

Kun nogle af fondene i Nordea Invest kan investere i olie- og gasindustrien. Her kan dialog også være et effektivt værktøj til at opnå klimagevinster.

I Texas var formålet med feltbesøgene hos de selskaber, som vi investerer i, at få dem til at tilslutte sig Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), som FN’s miljøprogram (UNEP) og partnere står bag. OGMP 2.0 anses som den ”gyldne standard” for måling, rapportering og målsætning af metan.

feltbesøg
Vores team for ansvarlige investeringer tager jævnligt på virksomhedsbesøg rundt omkring i verden for bl.a. at sikre, at der ikke er ukendte risikofaktorer forbundet med de investeringer, vi foretager på vegne af vores investorer.

Kraftig effekt ved reduktion af metan

Vi mødtes med Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management, og Renée Tengberg, Director, Active Ownership fra aktivt ejerskab-teamet i Nordea Asset Management for at spørge, hvorfor de valgte at mødes personligt med flere store industrigiganter midt under sommeren.

Hvorfor er det nødvendigt at have særligt fokus på metan?

- Metan er en meget kraftig drivhusgas, som anslås at tegne sig for hele 25 pct. af den globale opvarmning, som vi oplever i dag. Det er en drivhusgas som over en 20-årig periode er 86 gange mere potent end CO2. Men den bliver ikke i atmosfæren i lige så lang tid som CO2. Det betyder, at metan ikke alene har haft en enorm indflydelse på den globale opvarmning, men også at en reduktion er meget vigtig på kort sigt, da effekten vil slå igennem allerede om 10 år, forklarer Renée Tengberg og fortsætter:

- En af de mest omkostningseffektive måder at begrænse klimarisikoen på er ved at reducere metanudslip fra olie og gas over de næste ti år, da ca. 40 pct. af det menneskeskabte metanudslip stammer fra udvindingen af fossile brændstoffer, produktion og transport.

EricPedersen
Eric Pedersen er chef for ansvarlige investeringer i Nordea.

Eric Pedersen, midlerne i Nordea funds er investeret i selskaber over hele verden, hvorfor faldt valget på Texas?

- Vi forsøger at påvirke de selskaber og industrier, som vi investerer i, og feltbesøg er en måde at gøre det på. Vi har fx tidligere også besøgt Indien for at gå i dialog om medicinalindustriens forurening og Brasilien efter minekatastrofen i Brumadinho, forklarer Eric Pedersen og fortsætter:

- Besøget i Texas er et eksempel på, hvordan vi arbejder med klimadialoger. Olie- og gasaktiviteterne i Texas har nogle af de højeste niveauer af udledning af drivhusgasser i verden. Vi har været i dialog med FN's miljøprogram og en førende NGO, the Environmental Defense Fund, om vores indsats for at få selskaber til at tilslutte sig OGMP 2.0. Vi talte på Global Methane Mitigation Summit, som blev afholdt i Houston, Texas, i juni og benyttede os af muligheden for at kombinere besøget med møder med relevante selskaber, vi investerer i.

Global_Methane_Mitigation_summit
Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer var på scenen under Global Methane Mitigation Summit, som blev afholdt i Houston, Texas, i juni 2023. Foto: Sud Mathur

Mere vægt fra samarbejde og feltbesøg

- Vi arbejder sammen med en række forskellige partnere for at få mere vægt bag vores krav, og selvom denne dialog var på vores initiativ, arbejder vi sammen med investorer, som har næsten tre billioner euro i kapital under forvaltning, og vi bruger vores samlede kræfter på at gøre en forskel, siger Eric Pedersen og fortsætter.

- Vi kan ikke ændre hele industrien fra den ene dag til den anden, men hvis vi bidrager med noget, som selskaberne kan bruge, har vi et udgangspunkt for en konstruktiv dialog. Man kan opnå et vigtigt klimabidrag ved at sætte ind overfor metan; selv fra olie- og gasselskaber, som typisk ikke har en konkret strategi i forhold til at opfylde Paris-aftalen.

- Feltbesøg har traditionelt set været en del af vores værktøjskasse, men de blev sat på pause under pandemien. Men nu er de i gang igen, og det giver os mulighed for at vurdere selskabernes drift og ESG-praksis med egne øjne, siger Eric Pedersen.

Exxon_Mobil_lobby
For at beskytte værdien af vores investeringer, går vi jævnligt i dialog med de virksomheder og industrier, vi investerer i. Her er vores team på vej til møde med olieselskabet ExxonMobil.

Motiveret af god feedback

Renée Tengberg leder dialogen om metan på vegne af Nordea Funds.

Renée, under jeres besøg har i mødt 12 selskaber, har det givet nogen direkte resultater endnu?

- Ja, tre af de selskaber, vi var i dialog med – Petrobras, Diamondback Energy og EOG Resources – har allerede tilsluttet sig OGMP 2.0. Selskaberne kan godt være et år eller mere om at lave de ændringer, der er nødvendige for at kunne deltage i programmet.

- Tre af os deltog som talere på Global Methane Mitigation Summit, hvor vi diskuterede best practice og investorforventninger i forhold til metan med flere end 300 førende olie- og gasselskaber. Vi arrangerede også en workshop for informationsdeling for nye selskaber, som aktivt overvejer at søge medlemskab af OGMP 2.0, som er en måde at få direkte indflydelse på. Den første tilbagemelding fra Texas er positiv, og vi fortsætter med at følge op.

Renée Lea Tengberg
Renée Tengberg er director i aktivt ejerskab-teamet i Nordea Asset Management. Foto: Fredrik Stedtjer

Investorer ser mod horisonten

Eric Pedersen fortæller afsluttende, at dialogen oftest strækker sig over adskillige år.

- Denne startede i 2022, hvor vi indledte vores samarbejde med udvalgte partnere og kunder. I løbet af 2. halvår af 2022 og i løbet af 2023 – inden vi tog til Texas – havde vi allerede haft møder om OGMP 2.0 med Aker BP, Diamondback Energy, Enerplus, EOG Resources, Equinor, INPEX, Ovintiv, Petrobras, Pioneer Natural Resources, OMV, Xcel Energy og YPF.

Vi ser stadig forskel på, hvor parate selskaberne er til at håndtere metanudslip. Men vi ser også fremgang. Mange af selskaberne har sat initiativer i gang for at reducere deres metanudslip og er i dialog med OGMP 2.0 om medlemsskab, afslutter Eric Pedersen.

 

Fortsat positiv udvikling

Den gode udvikling er fortsat også efter studieturen og workshoppen. - Det har været opmuntrende at bemærke, at i begyndelsen af december 2023 er brasilianske Petrobras, Diamondback Energy og EOG Resources, som allerede tidligere havde tilsluttet sig OGMP 2.0, blevet fulgt af nordamerikanske virksomheder Chesapeake Energy og Coterra Energy. Og selv den største vestlige olieproducent, ExxonMobile, har offentligt erklæret sig klar til at tilslutte sig rapporteringsrammen for at overvåge dens metan-emissioner. Hvis vi også tager højde for norske Aker BP og thailandske PTT E&P PCL I alt otte virksomheder har allerede tilsluttet sig OGMP 2.0, mens de har haft samtaler med os om emnet – og når ExxonMobile kommer med, vil antallet være endnu højere, slutter Eric Pedersen glad.

Environmental_Finance_Award_Pollution_Reduction_2023

Vinder af "Pollution reduction initiative 2023"

Nordea Asset Management har sammen med en række andre kapitalforvaltere stiftet et samarbejde, der har til formål at skabe dialog med olie-, gas- og forsyningsselskaber om begrænsning af deres metan-emissioner.

Dette samarbejde blev i september 2023 kåret som "Pollution reduction initiative of the year" af nyhedsmediet Environmental Finance.

Vinderne blev udvalgt af et uafhængigt dommerpanel, som er førende inden for bæredygtighed på tværs af forskellige brancher.

Læs mere her