Vores ambitioner

Vores altoverskyggende mål er at levere et samlet produkt, der lever op til vores investorers høje forventninger. I den forbindelse har vi især fokus på afkast, omkostninger og ansvarlighedsprofil.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Opfølgning på porteføljepleje

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Vores målsætning for omkostninger

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Effektiv ledelse i Nordea Invest

Kvalitetssikring

For at kunne sikre en høj kvalitet, evaluerer vi løbende på produkter og forvaltere. Hvis nødvendigt tager vi efterfølgende de passende skridt for at rette op på situationen.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Det, vi gør

Vi har et bredt udvalg af aktivt forvaltede afdelinger med fokus på aktier, obligationer eller en blanding af begge. De fleste af vores investeringsforeninger forvaltes af vores samarbejdspartner Nordea Asset Management.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Distribution

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Adgang til information hos Nordea Invest

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Vores produktudbud

Vores investorer

Nordea Invest henvender sig både til private, professionelle og institutionelle investorer. For at kunne tilbyde fri rådgivning til alle vores investorer, arbejder vi tæt sammen med Nordea Danmark.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Play video

Få økonomisk rådgivning i Nordea

Fund Governance i Nordea Invest

Investering Danmarks best practice-anbefalinger tager udgangspunkt i et "følg eller forklar"-princip. Det vil sige, at foreningerne skal redegøre for baggrunden, såfremt de ikke følger anbefalingerne.

Vores foreninger lever, med få undtagelser, fuldt op til anbefalingerne. Vi fraviger på følgende to områder:

  1. Foreningerne har en valgperiode på to år til bestyrelsen, hvor det anbefales, at den ikke vælges for mere end et år ad gangen. Fravigelsen er sket for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

  2. Det er muligt at give bestyrelsen en samlet fuldmagt til foreningernes generalforsamlinger, hvor det anbefales, at investorerne via fuldmagter kan tage stilling til hvert enkelt punkt på generalforsamlingen. Fravigelsen skyldes systemtekniske forhold, som vanskeliggør en stillingstagen til hvert enkelt punkt.