Bæredygtig Basis 2 KL 1

Bæredygtig Basis 2 KL 1

ISIN-code: DK0061798782
  • 5,15 % ÅTD
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3

Om fonden

Fonden er en blandet fond, der investerer globalt i både aktier og obligationer og er aktivt forvaltet. Fonden har en overvægt af obligationer og vil som udgangspunkt være investeret 55-85% i obligationer og 15-45% i aktier. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 5,15% 10,48% - - -
Benchmark 5,11% 10,56% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 5,15% 5,11%
1 år 10,48% 10,56%
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%) 2023
10,02%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 10,02%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,71 - - - -
Standard­afvigelse 4,86 - - - -
Tracking Error 0,62 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,71 4,86 0,62
3 år - - -
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 3.04 1.28
2023 2.88 1.42 -0.48 5.95
2022 -3.93 2.72
Køb
Bæredygtig Basis 2 KL 1
ISIN-code: DK0061798782
5,15 %
ÅTD
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.