Bæredygtige Obligationer KL 1
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Bæredygtige Obligationer KL 1

ISIN-code: DK0061139748
 
-12,24%
ÅTD
-10,02%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer på de globale obligationsmarkeder og er aktivt forvaltet. Fonden arbejder med en specifik strategi for spørgsmål vedrørende miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Bæredygtige Obligationer KL 1
ISIN-code: DK0061139748
-12,24%
ÅTD
-10,02%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -12,24% -12,16% -10,02% - -
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -12,24% -
1 år -12,16% -
3 år -10,02% -
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020
-1,10% 3,65%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 -1,10%
2020 3,65%

Beholdninger

Nøgletal

Afkast til udløb 4,13%
Gennemsnitlig rating (S&P) BBB
Modificeret Varighed 4,86

Om nøgletal

Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-10-2022 Land Sektor %
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR USA 17,95
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR Europa 17,70
Nordea Pro Euro Bond I growth Europa 14,98
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR Global 12,05
Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR Europa 9,96
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HYE EUR Emerging Markets 9,92
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth Europa 6,80
Other Assets and Liabilities Danmark 2,98
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Tyskland 1,09
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-04-2024 Italien 0,79
Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023 Finland 0,38
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023 Tyskland 0,35
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 29-11-2022 Italien 0,35
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-12-2024 Italien 0,34
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 Tyskland 0,31
Italy Buoni Poliennali Del T 1.75% 01-07-2024 Italien 0,30
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024 Italien 0,26
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2024 Holland 0,23
Italy Buoni Poliennali Del T 0.05% 15-01-2023 Italien 0,22
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2024 Frankrig 0,20
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2025 Spanien 0,20
French Republic Government B 0.000000% 25-03-2024 Frankrig 0,18
Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2024 Finland 0,17
Finland Government Bond 0.875% 15-09-2025 Finland 0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 Italien 0,16
Van Lanschot Kempen NV 0.375% 31-03-2023 Holland 0,14
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 Tyskland 0,14
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Finland 0,10
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023 Italien 0,10
United States Treasury Note/ 1.5% 29-02-2024 USA 0,09
Bundesrepublik Deutschland B 6.25% 04-01-2024 Tyskland 0,09
Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024 Tyskland 0,09
Spain Government Bond 0.000000% 31-05-2024 Spanien 0,09
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2025 Frankrig 0,08
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australien 0,07
DNB Boligkreditt AS 0.625% 19-06-2025 Norge 0,07
Commerzbank AG 0.5% 15-03-2027 Tyskland 0,06
LocalTapiola Finance Ltd FRN 03-06-2024 Finland 0,06
Danske Mortgage Bank PLC 2.125% 16-09-2025 Finland 0,05
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20-09-2025 Norge 0,05
Canadian Imperial Bank of Co 0.375% 10-03-2026 Canada 0,05
National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027 Canada 0,05
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 Finland 0,05
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 Canada 0,05
Spain Government Bond 0.000000% 31-05-2025 Spanien 0,05
Credit Agricole Home Loan SF 0.625% 11-09-2023 Frankrig 0,04
DNB Boligkreditt AS 0.375% 14-11-2023 Norge 0,04
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 Finland 0,04
Federation des Caisses Desja 2% 31-08-2026 Canada 0,04
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 1.375% 14-04-2025 Østrig 0,04
SATO Oyj 1.375% 31-05-2024 Finland 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 Polen 0,03
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027 Sverige 0,03
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italien 0,03
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japan 0,03
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Frankrig 0,02
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.25% 09-11-2026 Norge 0,02
Republic of Austria Governme 2% 15-07-2026 Østrig 0,02
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 18-02-2025 Tyskland 0,02
TenneT Holding BV 1.625% 17-11-2026 Holland 0,02
OP Corporate Bank plc 4.125% 18-04-2027 Finland 0,01
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 Norge 0,01
Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19-02-2025 Sverige 0,01
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 Norge 0,01
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 Norge 0,01
Short Euro-BTP Fu 12/2022 Italien 0,00
EURO-BOBL FUTURE 12/2022 Tyskland 0,00
SWEDISH 5YR FUT 12/2022 Sverige 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 12/2022 USA 0,00
SW 5YR STDS FUT 12/2022 Sverige 0,00
EURO-SCHATZ FUT 12/2022 Tyskland 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2022 USA 0,00
FX Forward EUR/DKK -0,08

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at følge en strategi i tråd med Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Fonden investerer i fonde, hvis profil i forhold til miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er godkendt af Nordea inden for rammerne af Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. I de tilfælde hvor fonden investerer i andre fonde, finder ESG vurderingen sted i de underliggende fonde. Fonden kan også foretage direkte investeringer i værdipapirer, der opfylder fondens kriterier for ESG-ratings. I udvælgelsesprocessen anvendes også en eksklusionsMetode, hvor visse sektorer, virksomheder eller praksis er ekskluderet.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer bruges til at måle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Indikatorer er udvalgt på fondsniveau afhængigt af relevans og datadækning. Beskrivelser af de anvendte indikatorer og en oversigt over de specifikke indikatorer udvalgt for hver fond kan findes her.

Fonds- eller strategispecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Forvalteren undgår investeringer i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder fossile brændstoffer. Fondens forvaltere undgår også at investere i virksomheder, hvor mere end 5 % af virksomhedens omsætning stammer fra våben og krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
90,8
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
0,84
Indirekte omkostninger, %
0,06
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,78
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,20
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,20

Information

Navn
Bæredygtige Obligationer KL 1
Morningstar rating
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
5.404,52
Startdato
11-06-2019
ISIN
DK0061139748
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Multi Asset Team
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.12.)
91,32

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.