Emerging Markets KL

Emerging Markets KL 1

ISIN-code: DK0010308170
  • 17,06 % ÅTD
  • 2,19 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Emerging Markets tilbyder vi investering i aktier fra emerging markets lande, hvor de største beholdninger findes i Kina, Sydkorea, Taiwan og Indien, men hvor fx Rusland ikke længere er en del af investeringsuniverset. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 17,06% 20,91% 2,19% 31,85% 69,50%
Benchmark 11,62% 14,09% -2,56% 22,26% 64,71%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 17,06% 11,62%
1 år 20,91% 14,09%
3 år 2,19% -2,56%
5 år 31,85% 22,26%
10 år 69,50% 64,71%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
10,31% -16,82% 4,93% 5,96% 29,02% -12,01% 15,06% 16,69% -4,73% 9,20%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 10,31%
2022 -16,82%
2021 4,93%
2020 5,96%
2019 29,02%
2018 -12,01%
2017 15,06%
2016 16,69%
2015 -4,73%
2014 9,20%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,11 -0,25 0,18 0,22 0,34
Standard­afvigelse 14,58 15,20 21,14 18,94 18,97
Tracking Error 4,07 4,50 4,17 3,82 4,00
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,11 14,58 4,07
3 år -0,25 15,20 4,50
5 år 0,18 21,14 4,17
7 år 0,22 18,94 3,82
10 år 0,34 18,97 4,00
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.16 6.32
2023 4.41 2.01 -0.42 4.01
2022 -6.89 -6.36 -8.27 4.00
2021 9.39 2.60 -6.28 -0.24
2020 -22.12 12.12 5.34 15.20
2019 14.04 0.61 1.54 10.74
2018 -1.56 -4.37 0.66 -7.14
2017 8.68 -2.85 3.06 5.74
2016 -0.12 3.87 8.59 3.58
2015 12.25 -3.81 -16.67 5.88
2014 -0.84 9.84 -0.32 0.59
2013 3.11 -9.59 3.17 1.94
2012 11.26 -5.99 5.32 4.15
2011 -3.96 -3.79 -17.44 9.86
2010 8.70 -0.09 5.72 11.33
2009 5.50 24.52 15.08 11.16
2008 -20.89 6.19 -19.58 -29.42
2007 5.22 12.81 6.82 0.28
2006 7.78 -8.39 4.09 10.66
2005 8.46 11.62 20.72 9.84
Køb
Emerging Markets KL 1
ISIN-code: DK0010308170
17,06 %
ÅTD
2,19 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.