Emerging Markets KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Emerging Stars KL 1

ISIN-code: DK0060586394
 
0,79%
ÅTD
3,21%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer primært i aktier fra emerging markets og er aktivt forvaltet. Fonden anvender vores eget ESG-rating system og særlige analyser udarbejdet af vores team for ansvarlige investeringer og finansielle analytikere. Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Emerging Stars KL 1
ISIN-code: DK0060586394
0,79%
ÅTD
3,21%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,79% -8,96% 3,21% 5,75% -
Benchmark 1,00% -7,80% 15,14% 4,63% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,79% 1,00%
1 år -8,96% -7,80%
3 år 3,21% 15,14%
5 år 5,75% 4,63%
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
-24,60% -2,60% 25,86% 32,01% -17,10% 28,79% 9,04%
Værdiudvikling i perioden (%)
2022 -24,60%
2021 -2,60%
2020 25,86%
2019 32,01%
2018 -17,10%
2017 28,79%
2016 9,04%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 28-04-2023 Land Sektor %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 8,93
Samsung Electronics Sydkorea It 7,99
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 5,35
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 4,34
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 3,48
Samsung SDI Sydkorea It 3,45
HDFC Bank Indien Finans 3,34
ICICI Bank Indien Finans 3,21
Bank Rakyat Indonesia Persero Indonesien Finans 2,95
AIA Group Hong Kong Finans 2,72
East Money Information Kina Finans 2,30
Meituan Kina Cyklisk forbrug 2,27
Riyue Heavy Industry Kina Industri 2,26
Sungrow Power Supply Kina Industri 2,23
MercadoLibre USA Cyklisk forbrug 2,22
Itau Unibanco Holding Brasilien Finans 2,20
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 2,15
MediaTek Taiwan It 2,14
Capitec Bank Holdings Sydafrika Finans 2,04
China Mengniu Dairy Kina Stabilt forbrug 1,98
Wuxi Lead Intelligent Equipment Kina Industri 1,92
Raia Drogasil Brasilien Stabilt forbrug 1,89
JD.com Kina Cyklisk forbrug 1,83
Net Cash 1,80
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finans 1,72
Antofagasta England Råvarer 1,58
Li Ning Kina Cyklisk forbrug 1,57
Shenzhen Inovance Technology Kina Industri 1,56
Havells India Indien Industri 1,51
Hindustan Unilever Indien Stabilt forbrug 1,51
Unimicron Technology Taiwan It 1,43
Varun Beverages Indien Stabilt forbrug 1,20
Qingdao Haier Biomedical Kina Medicinal 1,14
Glodon Kina It 1,08
NARI Technology Kina Industri 1,07
Military Commercial Joint Stock Bank Vietnam Finans 1,03
HDFC Life Insurance Indien Finans 1,02
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasilien Medicinal 1,00
ASPEED Technology Taiwan It 1,00
Mr Price Group Sydafrika Cyklisk forbrug 0,98
Lojas Renner Brasilien Cyklisk forbrug 0,96
Info Edge India Indien Kommunikationstjenester 0,96
Foshan Haitian Flavouring & Food Kina Stabilt forbrug 0,95
XP Brasilien Finans 0,79
LEENO Industrial Sydkorea It 0,60
Aarti Industries Indien Råvarer 0,34
Sberbank of Russia PJSC Rusland Finans 0,00
Magnit PJSC Rusland Stabilt forbrug 0,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde.Detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en oversigt over fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Investeringsstrategi
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.

Fond
59,2
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
309,8

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger
1,59
Oprettelsesomkostninger, maks %
0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks %
0,25

Information

Navn
Emerging Stars KL 1
Morningstar rating
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.455 mio.
Startdato
27-04-2015
ISIN
DK0060586394
Benchmark
MSCI Emerging Markets med nettoudbytte reinvesteret.
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Pierre-Henri Cloarec & Jakob Zierau
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
83,28

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.