European High Yield Bonds KL

European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798
  • 2,37 % ÅTD
  • 0,14 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,37% 10,04% 0,14% 7,57% 32,75%
Benchmark 2,93% 10,02% 2,17% 12,09% 36,34%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,37% 2,93%
1 år 10,04% 10,02%
3 år 0,14% 2,17%
5 år 7,57% 12,09%
10 år 32,75% 36,34%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
9,81% -11,54% 3,09% 2,14% 10,27% -3,28% 6,62% 7,88% 3,22% 5,32%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
2015 3,22%
2014 5,32%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,71 -0,11 0,16 0,22 0,40
Standard­afvigelse 5,38 8,19 12,69 10,86 9,25
Tracking Error 0,97 2,07 1,84 1,67 1,78
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,71 5,38 0,97
3 år -0,11 8,19 2,07
5 år 0,16 12,69 1,84
7 år 0,22 10,86 1,67
10 år 0,40 9,25 1,78
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.72
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
2022 -4.01 -11.62 -1.39 5.74
2021 0.92 1.38 0.85 -0.09
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86
Køb
European High Yield Bonds KL 1
ISIN-code: DK0016306798
2,37 %
ÅTD
0,14 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.