Europa Small Cap KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

European Small Cap Stars KL 1

ISIN-code: DK0015960983
 
-32,22%
ÅTD
4,21%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest European Small Cap Stars investerer i en relativt koncentreret portefølje af mindre og mellemstore selskaber i Europa. Selskaberne skal have klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse – de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser.
European Small Cap Stars KL 1
ISIN-code: DK0015960983
-32,22%
ÅTD
4,21%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -32,22% -29,51% 4,21% 14,68% 119,40%
Benchmark -29,49% -28,24% 2,53% 5,14% 124,06%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -32,22% -29,49%
1 år -29,51% -28,24%
3 år 4,21% 2,53%
5 år 14,68% 5,14%
10 år 119,40% 124,06%
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
30,22% 9,53% 34,50% -15,43% 22,84% -0,30% 23,54% 3,83% 20,59% 26,94%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 30,22%
2020 9,53%
2019 34,50%
2018 -15,43%
2017 22,84%
2016 -0,30%
2015 23,54%
2014 3,83%
2013 20,59%
2012 26,94%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-05-2022 Land Sektor %
Alpha Financial Markets Consulting England Industri 3,39
Teleperformance Frankrig Industri 3,10
NCC Group England It 2,92
Other Assets and Liabilities Danmark 2,92
St James's Place England Finans 2,89
SIG Group Schweiz Råvarer 2,88
Ariston Holding Italien Cyklisk forbrug 2,77
Volution Group England Industri 2,76
DKSH Holding Schweiz Industri 2,55
Borregaard Norge Råvarer 2,44

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer bruges til at måle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Indikatorer er udvalgt på fondsniveau afhængigt af relevans og datadækning. Beskrivelser af de anvendte indikatorer og en oversigt over de specifikke indikatorer udvalgt for hver fond kan findes her.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
69,5
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
125,5

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
1,55
Indirekte omkostninger, %
0,06
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,44
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,40
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,25

Information

Navn
European Small Cap Stars KL 1
Morningstar rating
ISIN:
DK0015960983
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Jesper Gulstad & Samuli Outinen
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.09.)
167,63

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.