European Stars KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

European Stars KL 1

ISIN-code: DK0010265693
 
10,14%
ÅTD
28,47%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer primært på de europæiske aktiemarkeder og er aktivt forvaltet. Fonden anvender vores eget ESG-rating system og særlige analyser udarbejdet af vores team for ansvarlige investeringer og finansielle analytikere. Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
European Stars KL 1
ISIN-code: DK0010265693
10,14%
ÅTD
28,47%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 10,14% -0,86% 28,47% 38,55% 97,53%
Benchmark 8,09% -0,65% 19,26% 33,70% 102,07%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 10,14% 8,09%
1 år -0,86% -0,65%
3 år 28,47% 19,26%
5 år 38,55% 33,70%
10 år 97,53% 102,07%
Værdiudvikling i perioden (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-11,97% 21,80% 7,04% 34,04% -19,39% 9,09% 2,23% 13,39% 4,41% 11,85%
Værdiudvikling i perioden (%)
2022 -11,97%
2021 21,80%
2020 7,04%
2019 34,04%
2018 -19,39%
2017 9,09%
2016 2,23%
2015 13,39%
2014 4,41%
2013 11,85%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-12-2022 Land Sektor %
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 5,92
Roche Holding Schweiz Medicinal 4,85
AstraZeneca England Medicinal 4,20
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 3,95
Lloyds Banking Group England Finans 3,95
Legal & General Group England Finans 3,82
National Grid England Forsyning 3,43
Siemens Tyskland Industri 3,38
ASML Holding Holland It 3,31
AXA Frankrig Finans 3,30
Norsk Hydro Norge Råvarer 3,06
SAP Tyskland It 2,93
BNP Paribas Frankrig Finans 2,81
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,74
UniCredit Italien Finans 2,63
Air Liquide Frankrig Råvarer 2,59
Cie de Saint-Gobain Frankrig Industri 2,59
DSV A/S Danmark Industri 2,39
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 2,36
ISS Danmark Industri 2,22
Prysmian Italien Industri 2,16
Lonza Group Schweiz Medicinal 2,11
Stora Enso R Finland Råvarer 2,10
Vestas Wind Systems Danmark Industri 2,04
SSAB B Sverige Råvarer 1,93
Societe Generale Frankrig Finans 1,91
Schneider Electric Frankrig Industri 1,82
Infineon Technologies Tyskland It 1,68
Compass Group England Cyklisk forbrug 1,62
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 1,56
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 1,51
Informa England Kommunikationstjenester 1,46
ING Groep Holland Finans 1,36
Elekta B Sverige Medicinal 1,30
Essity B Sverige Stabilt forbrug 1,28
Other Assets and Liabilities Danmark 1,28
Puma Tyskland Cyklisk forbrug 1,23
KION Group Tyskland Industri 1,11
Pirelli & C Italien Cyklisk forbrug 1,08
Sampo A Finland Finans 1,05
Symrise Tyskland Råvarer 0,97
Zalando Tyskland Cyklisk forbrug 0,97

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde.Detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en oversigt over fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Investeringsstrategi
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.

Fond
118,1
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
118,4

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger
1,36
Oprettelsesomkostninger, maks %
0,25
Udtrædelsesomkostninger, maks %
0,10

Information

Navn
European Stars KL 1
Morningstar rating
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
417,44
Startdato
30-09-1988
ISIN
DK0010265693
Benchmark
MSCI Europe net return
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
René Møller Petersen & Frederik Weber
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.02.)
96,04

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.