Globale Stabile Aktier

Globale Stabile Aktier

ISIN-code: DK0060039824
  • 3,77 % ÅTD
  • 24,34 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer på de globale aktiemarkeder og er aktivt forvaltet Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,77% 7,34% 24,34% 48,72% 120,80%
Benchmark 11,94% 18,42% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,77% 11,94%
1 år 7,34% 18,42%
3 år 24,34% -
5 år 48,72% -
10 år 120,80% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
9,23% -0,05% 28,05% -6,78% 25,70% -2,03% 2,15% 10,34% 8,25% 18,42%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 9,23%
2022 -0,05%
2021 28,05%
2020 -6,78%
2019 25,70%
2018 -2,03%
2017 2,15%
2016 10,34%
2015 8,25%
2014 18,42%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,94 0,96 0,66 0,59 0,76
Standard­afvigelse 7,63 11,18 18,71 16,68 15,36
Tracking Error 4,45 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,94 7,63 4,45
3 år 0,96 11,18 -
5 år 0,66 18,71 -
7 år 0,59 16,68 -
10 år 0,76 15,36 -
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 5.97
2023 2.99 2.83 0.35 2.78
2022 2.05 -3.02 -2.95 4.05
2021 13.18 4.59 1.20 6.89
2020 -18.69 9.26 -2.13 7.22
2019 11.83 0.52 6.80 4.71
2018 -5.80 7.09 6.26 -8.60
2017 4.57 -2.74 -1.92 2.40
2016 0.39 6.06 -0.58 4.24
2015 9.29 -3.85 -4.65 8.03
2014 3.38 4.59 4.26 5.05
2013 10.01 2.99 2.78 5.14
2012 4.79 0.41 6.41 -1.89
2011 0.04 3.73 -4.15 9.61
2010 5.55 -0.04 1.79 5.54
2009 -9.54 12.09 8.55 8.88
2008 -11.64 -1.18 3.55 -13.98
2007 1.69 2.43 -4.22 -5.16
2006 6.59 6.29
Køb
Globale Stabile Aktier
ISIN-code: DK0060039824
3,77 %
ÅTD
24,34 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.