Nordic Stars KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Nordic Stars KL 1

ISIN-code: DK0060095735
 
0,70%
ÅTD
36,62%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer primært på de nordiske aktiemarkeder og er aktivt forvaltet. Fonden anvender vores eget ESG-rating system og særlige analyser udarbejdet af vores team for ansvarlige investeringer og finansielle analytikere. Forvalterne af vores Stars-fonde udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse. Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Nordic Stars KL 1
ISIN-code: DK0060095735
0,70%
ÅTD
36,62%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,70% -1,23% 36,62% 52,31% 119,40%
Benchmark 2,25% - - - 48,82%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,70% 2,25%
1 år -1,23% -
3 år 36,62% -
5 år 52,31% -
10 år 119,40% 48,82%
Værdiudvikling i perioden (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-12,80% 22,34% 21,96% 27,89% -7,67% 12,25% -0,15% 17,39% -0,37% 16,65%
Værdiudvikling i perioden (%)
2022 -12,80%
2021 22,34%
2020 21,96%
2019 27,89%
2018 -7,67%
2017 12,25%
2016 -0,15%
2015 17,39%
2014 -0,37%
2013 16,65%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 28-04-2023 Land Sektor %
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 9,52
Net Cash 8,23
Sampo A Finland Finans 7,78
Neste Finland Energi 7,57
Tryg Danmark Finans 5,87
Essity B Sverige Stabilt forbrug 4,56
Gjensidige Forsikring Norge Finans 4,15
Epiroc A Sverige Industri 3,97
SECTRA B Sverige Medicinal 3,72
Atlas Copco A Sverige Industri 3,71
Bakkafrost Norge Stabilt forbrug 3,70
Vaisala A Finland It 3,55
Holmen B Sverige Råvarer 3,47
Chr. Hansen Holding Danmark Råvarer 3,36
Tomra Systems Norge Industri 3,20
Nokia Finland It 2,76
F-Secure Finland It 2,20
Uponor Finland Industri 2,09
Rejlers B Sverige Industri 1,82
Nordea Bank Sverige Finans 1,62
Hennes & Mauritz B Sverige Cyklisk forbrug 1,62
Viaplay Group B Sverige Kommunikationstjenester 1,50
Enento Group Plc Finland Industri 1,27
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 1,24
Elekta B Sverige Medicinal 1,17
Coloplast B Danmark Medicinal 1,15
WithSecure Finland It 1,12
Kesko B Finland Stabilt forbrug 1,11
Vestas Wind Systems Danmark Industri 1,05
Svenska Handelsbanken A Sverige Finans 0,89
Kempower Corporation Finland Industri 0,58
BioArctic B Sverige Medicinal 0,45

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde.Detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en oversigt over fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Investeringsstrategi
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.

Fond
34,2
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
62,4

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger
1,40
Oprettelsesomkostninger, maks %
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks %
0,15

Information

Navn
Nordic Stars KL 1
Morningstar rating
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
254 mio.
Startdato
03-12-2007
ISIN
DK0060095735
Benchmark
MSCI Nordic 10/40 med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Niklas Kristoffersson, Carl Mattiasson and Mats Andersson
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
111,08

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.