Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1

Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1

ISIN-code: DK0060495323
  • 18,47 % ÅTD
  • 33,90 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer primært i globale aktier, er aktivt forvaltet og kan kun købes via Nordea Portfolio Management. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 18,47% 28,12% 33,90% 82,63% 217,08%
Benchmark 15,41% 23,79% 38,53% 83,57% 204,94%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 18,47% 15,41%
1 år 28,12% 23,79%
3 år 33,90% 38,53%
5 år 82,63% 83,57%
10 år 217,08% 204,94%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
16,33% -12,90% 26,69% 9,59% 31,68% 0,77% 9,96% 0,63% 16,62% 16,56%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 16,33%
2022 -12,90%
2021 26,69%
2020 9,59%
2019 31,68%
2018 0,77%
2017 9,96%
2016 0,63%
2015 16,62%
2014 16,56%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,39 0,65 0,75 0,76 0,79
Standard­afvigelse 10,75 14,69 22,13 19,44 18,36
Tracking Error 1,92 2,88 2,90 3,08 3,27
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,39 10,75 1,92
3 år 0,65 14,69 2,88
5 år 0,75 22,13 2,90
7 år 0,76 19,44 3,08
10 år 0,79 18,36 3,27
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 13.05
2023 4.14 4.40 -1.23 8.33
2022 -5.14 -9.77 -0.62 2.41
2021 11.10 4.57 3.14 5.73
2020 -19.50 17.75 3.39 11.83
2019 12.64 5.52 4.78 5.74
2018 -2.53 7.91 6.33 -9.90
2017 4.76 -1.69 2.48 4.18
2016 -8.10 1.69 2.97 4.58
2015 18.35 -2.50 -7.30 9.02
2014 0.15 4.10 6.30 5.19
2013 3.38 5.65
Køb
Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL 1
ISIN-code: DK0060495323
18,47 %
ÅTD
33,90 %
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.