Stabil Balanceret KL

Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595
  • -1,27 % ÅTD
  • -1,25 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,27% -0,44% -1,25% 6,70% 28,67%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,27% -
1 år -0,44% -
3 år -1,25% -
5 år 6,70% -
10 år 28,67% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2,22% -7,70% 11,27% 0,81% 8,34% -4,59% 3,58% 4,25% 3,96% 11,55%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 4,42 7,37 7,70 6,94 6,35
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 4,42 -
3 år 0,19 7,37 -
5 år 0,31 7,70 -
7 år 0,29 6,94 -
10 år 0,58 6,35 -
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97