15 August 2022

Strategernes ugerapport: Om inflationen, væksten i DK og renten i Kina

Har inflationen toppet?

Efter at have bevæget sig over 9%, faldt den årlige inflation i USA tilbage og endte på 8.5%. Det er stadig omkring den højeste inflation i 40 år, men der er forhåbninger om aftagende inflation efter faldende priser på en række råvarer, bl.a. olie, korn og kobber, og et boligmarked som er ved at køle af efter over et år med store prisstigninger.

 

Igen positiv vækst i Danmark

Efter et 1. kvartal med negativ vækst på 0,5% i BNP, vurderes det at væksten i 2. kvartal var på 0,7%. En stor forskel på de to kvartaler var Covid-nedlukningerne i januar og februar, hvilket naturligvis satte en stopper for især aktivitet i servicesektoren. Til gengæld var især hotel og restaurationsbranchen med til at hive væksten op i 2. kvartal, hvor også den industrielle produktion bidrog positivt.

 

Kina sænker renten

Kina har over en årrække forsøgt at bremse de spekulative tendenser der fandt sted på det kinesiske boligmarked. Det har givet problemer i ejendomsbranchen, hvor især giganten Evergrande har været i mediernes søgelys efter problemer med at afdrage på deres gæld. Gældsbyrden hos ejendomsudviklerne er heller ikke blevet nemmere at håndtere efter voksende utilfredshed og protester hos private investorer, som trods store indskud og fortsatte indbetalinger, må leve med stor usikkerhed omkring hvornår, og i nogle tilfælde om, deres boliger bliver bygget færdige. Derudover fører Kina en stram Covid politik med store nedlukninger, hvilket naturligvis påvirker økonomien negativt mens de står på. Det har alt i alt givet en større opbremsning i økonomien end ventet, og målsætningen om en BNP-vækst på 5,5% for 2022, synes efterhånden uopnåelig. Det er en af grundende til at Bank of China i dag sænkede renten, men man må spørge sig selv om en rentenedsættelse på 0,1% kommer til at gøre en mærkbar forskel.