Af:
Thomas Bjerg

Aktivt ejerskab: Dialog om klima og ligestilling fik amerikansk virksomhed til at ændre praksis

Nordeas ESG-analytikere gik i dialog med amerikanske Littelfuse, allerede før IT- og industrivirksomheden blev en del af Nordeas Stars-fonde. Siden er Littelfuse, der er underleverandør til den globale bilindustri, blevet bedre til at rapportere om sin klimapåvirkning og har øget andelen af kvinder i både bestyrelsen og personalet.

Littelfuse

Rapporter om virksomhedens påvirkning af klimaet og en mere ligelig fordeling mellem kønnene i bestyrelsen og personalet. Det kan være konkrete effekter, når Nordeas ESG-analytikere går i dialog med en virksomhed, som bankens investeringsfonde med særligt fokus på bæredygtighed investerer i.

Den amerikanske virksomhed Littelfuse blev i 2019 en del af fondene North American Stars og Global Stars. Men allerede fra 2017 deltog Nordeas Responsible Investment Team i møder om mulige tiltag med virksomheden, der bl.a. producerer elektroniske komponenter og sikringer til bilindustrien og andre industrier. En påvirkning, som analytikerne intensiverede, efter at Nordea investerede i Littelfuse.

Philip Wrangberg

Philip Wrangberg

ESG-analytiker, Nordeas team for ansvarlige investeringer

Det gav mærkbare resultater på to områder: Nu rapporterer Littelfuse grundigere om sit CO2-aftryk, og virksomheden har fået flere kvinder i bestyrelsen, ligesom kønsfordelingen blandt medarbejderne er blevet mere lige.

- De var ikke supergode på transparens omkring deres klimapåvirkning, og vi lagde frem, hvilke værktøjer vi gerne så, at de brugte. Vi er glade for, at de lyttede, og vi kan se, at det fik effekt, siger Philip Wrangberg, ESG-analytiker i Nordeas team for ansvarlige investeringer.

Han nævner, at Littelfuse har meldt sig ind i netværket Carbon Disclosure Project, som er en non-profit organisation, hvis formål er at opgøre virksomheders miljøbelastning. Det har ført til, at Littelfuse har offentliggjort en rapport om, hvordan virksomheden påvirker klimaet både direkte og indirekte gennem sin værdikæde.

Klimaet er særlig vigtigt i elbilindustrien

Johan Swahn, porteføljemanager i North American Stars peger på, at netop transparensen omkring klimaet er vigtigt i de markeder, som Littelfuse opererer i. En tredjedel af omsætningen får Littelfuse fra bilindustrien, der i stigende grad går over til at producere elbiler. Men også andre af kunderne lægger vægt på at kunne dokumentere deres klimamæssige fodaftryk. Wrangberg er enig.

- Det er et positivt skridt, for de leverer til kunder, som efterspørger klimavenlige produkter. Ved at rapportere viser de, at de ønsker at forbedre sig, og dermed kan de tiltrække kunder fra en større del af markedet, siger Philip Wrangberg.

Johan Swahn forklarer, at Nordea Stars-fondene var på udkig efter virksomheder, som leverer elektroniske komponenter til bilindustrien, hvor andelen af elektriske køretøjer vokser kraftigt.

- Littelfuse leverer også til mange industrivirksomheder, som arbejder med lagring af grøn energi og elektrificering af samfundet. Det spiller godt sammen med vores fokus på bæredygtighed, og derfor er det også vigtigt, at de rapporterer på klimapåvirkningen, siger han.

Littelfuse
En tredjedel af omsætningen får Littelfuse fra bilindustrien, der i stigende grad går over til at producere elbiler. Her et kig ned i elbilbatteri.

Mandsdomineret bestyrelse

Mangfoldighed i form af ligestilling mellem kønnene var et andet punkt, som Nordeas analytikere gik i dialog med Littelfuse om. Her haltede den traditionsbundne industri- og elektronikvirksomhed, som grundlæggeren startede i Chicago i 1927, bagefter.

Virksomheden havde – usædvanligt for branchen – en kvindelig økonomichef, CFO, men bestyrelsen bestod udelukkende af mænd. I dag er en femtedel af bestyrelsesmedlemmerne kvinder.

- De startede på nul, så to kvindelige bestyrelsesmedlemmer er en stor fremgang. Samtidig kan vi se, at personalestaben bliver mere ligeligt fordelt på de to køn. Det er vigtigt for at sikre, at man får ansat de bedst kvalificerede til jobbene. Men Littelfuse kan blive bedre til at rapportere på sin mangfoldighed, siger Philip Wrangberg.

Han understreger, at branchen som helhed ikke er særlig moden omkring mangfoldighed og ligestilling mellem køn og minoriteter.

- Vi ville ikke diskvalificere virksomheden på grund af dens rapportering på mangfoldighed, for produkterne er gode, og de har potentialet til at forbedre sig. Vi er klar over, at de ikke er så komfortable med at rapportere på noget, hvor de ikke står så stærkt.

Philip Wrangberg peger også på, at virksomhedens vicepræsident for nylig skrev under på en forpligtelse om at arbejde for større mangfoldighed.

I følgende rapporter kan du læse mere om og blive klogere på, hvordan diversitet og kvinder i bestyrelser er med til at styrke globale virksomheders brandværdi og bundlinje:

Diversity wins: How inclusion matters (McKinsey & Company, 2020)
Diversity as a value driver (Nordea, 2018
)

Littelfuse 2
Littelfuse leverer til mange industrivirksomheder og til energisektoren. Littelfuse laver for eksempel udstyr, der beskytter solcelleparker i lyn- og tordenvejr mod nedslag i installationerne.

Styr på leverandørerne

På et ESG-område som for eksempel konfliktmineraler har Littelfuse godt styr på sine procedurer. Men ESG-analytikerne mener alligevel, at virksomheden kan forbedre sig.

- De har programmer om, at direkte underleverandører ikke skaffer mineraler fra konfliktområder, men de kan gå dybere i leverandørkæden, og der er relevante brancheorganisationer med standarder, de kan tilslutte sig. De kan også rapportere mere indgående på, hvordan de besøger deres underleverandører. Det vil vi lægge vægt på fremover, siger Philip Wrangberg.

Han og Johan Swahn fornemmer også en lydhørhed hos Littelfuse.

- De kan lide vores hensigter, men vi forstår også deres udgangspunkt.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.