Af:
Cecilia Blomberg

Aktivt ejerskab: Ledelsesproblemer påvirkede aktiekursen i Harboe

Harboe Bryggeris aktiekurs haltede i lang tid efter markedet. Men den svage udvikling i aktiekursen skyldtes ikke lav efterspørgsel efter selskabets produkter, hård konkurrence eller andre markedsforhold. Den skyldtes plads til forbedring i selskabsledelsen. Ud fra en fast tro på selskabets potentiale gik Nordea Asset Managements ESG team i dialog med selskabet for at skabe forandringer. 

3

Nordea Invest Nordic Small Cap KL1 har investeret i Harboes Bryggeri og i Norden indgår selskabet også i andre fonde der udbydes på det svenske, norske og finske marked. Harboe er et større bryggeri i Danmark, som producerer øl og alkoholfrie drikke i lavprissegmentet. Kunderne er hovedsageligt lavprisbutikskæder. På papiret har selskabet stort potentiale, men virkeligheden så dengang noget anderledes ud. Trods selskabets gode forudsætninger for at klare sig godt haltede kursen på selskabets aktier i lang tid efter udviklingen på markedet.

Nordea Asset Managements ESG analytiker så nærmere på selskabet og fandt ud af, at familien, som har den største aktiepost i selskabet, også var kraftigt overrepræsenteret i både ledelsen og bestyrelsen. Kun to ud af seks bestyrelsesmedlemmer var udefrakommende og hørte ikke til familien. 

- Det er efter vores vurdering ikke optimalt, at formanden for bestyrelsen ikke er uafhængig, og derfor stemte vi på selskabets generalforsamling imod, at Bernd Griese skulle fortsætte som formand for bestyrelsen, siger Eric Pedersen, chef for teamet for ansvarlige investeringer (ESG teamet) i Nordea Asset Management. Vi stemte også imod de øvrige familiemedlemmer, som stillede op til bestyrelsen.

Eric Pedersen

Eric Pedersen

Chef for Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer (ESG teamet)

Bernt Griese har haft en ledende position i Harboes Bryggeri i knap 40 år, heraf 35 år som administrerende direktør og derefter bestyrelsesformand. Sammen med sine tre døtre ejer han 16% af aktierne i Harboe. Da deres aktier er A-aktier, betyder det, at familien sidder på over 50% af stemmerne på selskabets generalforsamlinger. De bestemmer dermed reelt over bryggeriet.

Det er ikke usædvanligt, at et selskab ejes og i vidt omfang kontrolleres af en enkelt familie. Men den store ejerandel og de ledende poster, som familiens medlemmer besad, fik sammen med en række uheldige beslutninger, som tilgodeså familiens interesser snarere end aktionærernes, flere store investorer til at kræve forandringer.

Utilfredshed med bestyrelsen

Som aktionær i selskabet (7,5 pct. pr. 18. august 2021 på Nordisk plan) forsøgte Nordea Asset Management sammen med andre store aktionærer at skubbe selskabet i en mere positiv retning. I juni 2020 indledte repræsentanter for Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer derfor en dialog med selskabet. Og på generalforsamlingen i august samme år udnyttede Nordeas fonde sin stemmeret til at vise sin utilfredshed med bestyrelsens sammensætning.

- Vi havde flere møder med selskabet og gav tydeligt udtryk for, at vi ønskede flere uafhængige medlemmer i bestyrelsen, siger Eric Pedersen.

I Norden er det normal praksis, at medlemmer til bestyrelsen nomineres af et uafhængigt nomineringsudvalg.

- Et vigtigt element i god selskabsledelse er, at et nomineringsudvalg udpeger og indstiller medlemmer til bestyrelsen, og vi anbefaler altid denne fremgangsmåde også uden for Norden. Det fremhævede vi også overfor Harboe, siger Mats Hellström, som arbejder i Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer og deltog i dialogen med Harboe. 

Mats Hellström

Mats Hellström

Analytiker, Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer

Men det var ikke blot bestyrelsens sammensætning, som Nordea ønskede at rette op på. Det var også de meget tvivlsomme transaktioner, som selskabet havde foretaget. Disse transaktioner blev diskuteret i medierne, og det negative billede, der blev tegnet af bryggeriet, påvirkede aktiekursen.

- Da vores pres på selskabet vandt gehør og blev tydeligt registreret i offentligt tilgængelige protokoller, blev også markedet opmærksom på, at der var positive forandringer i gang, og aktiekursen begyndte at stige igen, siger Mats Hellström.

I august 2020 øgede Nordeas fonde sin beholdning af aktier i Harboes Bryggeri til en kurs på 60 kr. pr. aktie. Det viste sig at være en god forretning. I starten af august 2021 toppede kursen på 119 kr., og 7. september 2021 handledes aktien til 105 kr.

- Jeg synes, at det her er et rigtig godt eksempel på, hvad man kan opnå ved at udøve aktivt ejerskab. Vi fremmer ikke bare en sund ledelseskultur, men vi understøtter også muligheden for at opnå et godt afkast af vores investeringer. Det er godt for os, godt for selskaberne og godt for den verden, vi investerer i, konkluderer Mats Hellström.