Af:
Outi Rönnqvist

Din stemme går til klimaet

Det er svært som enkeltinvestor at vurdere, hvordan en virksomhed tager højde for klimaforhold i sine aktiviteter – og endnu sværere at påvirke virksomheden. I investeringsforeninger kombineres flere andelsejeres aktiver og giver tilsammen større indflydelse. Det er bl.a. sådan, man som investor kan være med til at fremme klimaindsatsen.

Smoke billows from stacks of industrial smokestacks.

I Nordeas fonde arbejder Nordea Funds' Corporate Governance-team på at sikre, at de virksomheder, der investeres i, forvaltes i overensstemmelse med investorernes bedste interesser og på forhånd aftalte principper for god selskabsledelse. Teamet arbejder tæt sammen med Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer, især om forhold relateret til klima, biodiversitet og menneskerettigheder.

Vi bad Katarina Hammar (Nordea Funds) og Cecilia Fryklöf (Nordea Asset Management) om at fortælle os mere om deres samarbejde om klimaet.

 

Katarina Hammar and Cecilia Fryklöf
Chef for Corporate Governance Katarina Hammar og Chef for Aktivt ejerskab Cecilia Fryklöf

Klima er en del af processen

- Corporate Governance-teamet deltager som repræsentant for ejere i selskabernes nomineringsudvalg og på generalforsamlingerne og i de afstemninger, der finder sted her. Derudover er vi regelmæssigt i dialog med selskaberne, siger Katarina og fortsætter:

- Selskaberne, som fondene investerer i, bliver evalueret ret grundigt, fx i forhold til strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater og risici – herunder de klimarelaterede – samt bestyrelsessammensætning og aflønningspraksis. Når det er nødvendigt, søger vi at påvirke selskabets aktiviteter gennem dialog, hvor både porteføljeforvaltere og eksperter i ansvarlig investering og god selskabsledelse kan deltage.

- Dialogen med selskaberne lægges ofte lige før eller efter deres generalforsamling. På den måde kan vi orientere selskaberne om vores forventninger, forklare, hvordan vi vil stemme, og hvilke ændringer, vi ønsker fra dem. Det gælder også for klima- og miljømæssige forhold, siger Katarina Hammar.

Investorer har magt til at påvirke

- Vi forventer, at selskaberne gør fremskridt i forhold til at tilpasse sig målene i Parisaftalen, for en ukontrolleret omstilling og fysiske risici kan påvirke værdien af en investering. Vores mål er at bruge dialog og stemmeafgivning til klart at tilkendegive vores holdning samt støtte forslag fra aktionærer, der gavner klimaindsatsen. Vi forventer også, at bestyrelserne for de største CO2-udledere tilskynder ledelsen til at gøre noget for at mindske selskabernes klimarelaterede risici.

- Vi er glade for at se den stigende interesse for forslag, der handler om klima og øget rapportering på området, for der er stadig masser af plads til forbedring, forklarer Cecilia.

- I 2023 brugte vi vores stemmeret i nogle af verdens største olie- og gasselskaber, herunder Shell, til at støtte forslaget om, de skal tilpasse deres indirekte udledninger til Parisaftalen, tilføjer Katarina og påpeger: Kun et fåtal af Nordeas fonde, der ikke er underlagt vores politik for fossile brændstoffer,  må investere i selskaber som fx Shell. Disse investeringer giver os adgang til at stemme på deres generalforsamlinger og støtte klimaforslag for derigennem at påvirke selskaberne til at overholde deres egne mål.

- Som aktiv ejer ønsker vi gennem dialog og brug af vores stemmeret at sikre, at de selskaber, som fondene investerer i, forstår, hvor vigtigt det er, at de tager højde for klimaforhold i deres strategier og gør en konsekvent og transparent indsats, siger Cecilia Fryklöf og afrunder:

- Det er også derfor, vi holder øje med selskabernes fremskridt. På Toyatas generalforsamling støttede vi fx et initiativ, der havde til formål at øge gennemsigtigheden af ​​modstridende lobbyaktiviteter i forbindelse med klimaændringer. Forslaget blev ikke vedtaget, men det faktum, at der blev stemt om sagen, satte fokus på bilindustriens potentielt modstridende praksis.

Tydeligere sammenhæng med aflønning

Selskaberne forventes også på længere sigt at fokusere mere på at mindske kløften mellem deres klimarelaterede mål og de faktiske tiltag:

- Hvis klimahensyn virkelig anses som vigtige for selskabets værdiskabelse, skal det også afspejles i aflønningen. Vi ønsker, at selskaberne over tid kobler klimamålene til den måde, de aflønner deres ledere på. Vi mener, det er vigtigt at diskutere dette med selskaber med større klimapåvirkning, fx Emerson Electric, Schnitzer Steel Industries eller Air Liquide, forklarer Katarina.

- Fra selskabets synspunkt kan det være udfordrende. Jeg talte fornylig med et selskab, der lige havde indarbejdet ESG-nøgletal i deres langsigtede incitamentsprogram. Nu skal nøgletallene fjernes, fordi aktionærerne satte spørgsmålstegn ved oplysningernes kvalitet. Selskabet planlægger at få oplysningerne revideret og derefter indarbejdet i programmet igen.

- At bruge ​​vores stemmeret er en vigtig del af at skabe afkast med ansvar. Og det er noget, både investorerne i vores fonde og de selskaber, der investeres i, kan regne med også fremover, opsummerer Katarina Hammar bestemt.