Af:
Thomas Bjerg

Aktivt ejerskab holder amerikanske Xcel Energy fast på klimamål

Xcel Energy er førende blandt amerikanske forsyningsselskaber i at nedbringe CO2-udledning og har ambitiøse mål. Men Nordea Asset Management (NAM) og en gruppe investorer holder fast: Selskabet bør samarbejde med ngo’er for at bevise, at det kan indfri sine mål.

Vindmøller

Et er ambitiøse klimamål, der viser, hvordan man som forsyningsselskab vil være CO2-neutral på den lange bane. Noget andet er at lukke uafhængige ngo’er ind i virksomheden for at tjekke, at den kan indfri målene.

Amerikanske Xcel Energy har de seneste år nedbragt sin udledning af CO2 markant ved at producere strøm med vindmøller og solceller frem for på kulfyrede kraftværker. Faktisk i en grad, så selskabet er førende blandt amerikanske forsyningsselskaber. Alligevel lægger Nordea Asset Management og en række store investorer yderligere pres på Xcel Energy i en form for aktivt ejerskab.

- Målene er gode, men vi har brug for bevis for, at Xcel Energy leverer og indfrier dem. Kan de vise, at deres investeringer understøtter målene? De siger, at de i 2030 vil reducere CO2-udledningen på elproduktionen med 80 procent i forhold til 2005, men vi vil se konkrete beviser. Hvor mange procent skal komme fra at lukke kulfyrede kraftværker, og hvor mange procent fra andre initiativer? siger Harry Granqvist.

Han er ESG-analytiker i Nordea Asset Managements Responsible Investments Team, der fokuserer på de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, der investeres i.

Harry Granqvist

Harry Granqvist

ESG-analytiker i Nordea Asset Managements Responsible Investments Team

Climate Action 100+ påvirker de største udledere

I 2017 gik en række store kapitalforvaltere sammen på vegne af deres investorer, herunder Nordea Asset Management, om at danne Climate Action 100+. Idéen er, at investorer sammen påvirker nogle af de virksomheder, der udleder mest CO2 – men som også har størst mulighed for at reducere deres udledning – for at få dem til at gå i en grønnere retning.

Xcel Energy tilhørte som forsyningsselskab for 3,6 millioner kunder med kulkraftværker i otte amerikanske delstater den gruppe. Investorerne delte virksomhederne imellem sig. Nordea Asset Management skulle sammen med en anden gruppe investorer gå i dialog med Xcel Energy, og det bar hurtigt frugt. For allerede ni måneder efter meldte Xcel Energy ud som det første amerikanske forsyningsselskab, at det i 2030 vil have reduceret sin CO2-udledning med 80 procent, og at det i 2050 vil være karbon-neutral.

I dag har Xcel Energy tre-fem kulkraftværker tilbage, alt efter hvordan man tæller værker med to stationer.  

- En af Xcel Energys svagheder var, at den ville afvikle kulkraftværkerne i løbet af 2030’erne, men det har de fremskyndet til 2030. Det var en nøgleopgave for os, siger Harry Granqvist.

"Målene er gode, men vi har brug for bevis for, at Xcel Energy leverer og indfrier dem. Kan de vise, at deres investeringer understøtter målene?"

Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordea Asset Management

Tre tiltag skal forpligte Xcel Energy mere

ESG-analytikeren forklarer, at NAM og Climate Action 100+-gruppen lægger pres på Xcel Energy med en ny henvendelse. Investorernes vigtigste ønsker er:

1) Et møde med uafhængige medlemmer af Xcel Energys bestyrelse for at forpligte dem på klimastrategien

2) Xcel Energy bør melde sig ind i Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, der kontrollerer udslip og udledninger

3) Xcel Energy bør samarbejde med ngo’en Science-Based Targets Initiatives (SBTI) for at sikre, at klimastrategien flugter med FN’s klimamål

Om det første ønske siger Harry Granqvist, at investorerne hidtil har samarbejdet med Xcel Energys CEO og ledere inden for bæredygtighed og investor relations. Men det er ikke længere nok.

- Nogle ser det som en aggressiv optrapning. Men det syn er ved at skifte, og mange ser behov for at forankre klimastrategi i alle lag af ledelsen, herunder bestyrelsen.

Harry Granqvist forklarer, at Xcel Energy blandt andet mangler at svare på, hvordan selskabet vil håndtere sit salg af naturgas. Selskabet har offentliggjort et mål om at blive klimaneutral på salg af gas.

- Enten må de nedbringe salget eller skifte naturgassen ud med biogas. Når det gælder opvarmning af huse, kan man godt erstatte med strøm, men andre steder er det svært at erstatte gas, og produktionen af biogas er begrænset. Vi vil have dem til at konkretisere, hvordan de håndterer den balance.

Figur_Xcel2
Xcel Energy klimamål fordeler sig på tre områder: Selskabet vil reducere sin CO2-udledning ved produktion af el og ved salg af naturgas til opvarmning, ligesom det vil skabe halvanden million ladepunkter til elbiler. Kilde: Xcel Energy

Tredjeparter skal kontrollere strategi og CO2-udledning

De to næste ønsker handler om at få tredjeparter til at dokumentere, kontrollere og rådgive om klimatiltag. Investorerne foreslår, at Xcel Energy melder sig ind i OGMP 2.0. Det er en organisation, der måler frem for at skønne virksomheders methan-udledning og gasudslip.

- Satellitmålinger viser, at virksomheder ofte skønner CO2-udledninger og udslip af metangas meget forkert. Derfor bør Xcel Energy bruge OGMP, der måler udledninger og udslip med droner og lasere. Det vil give mere tiltro til deres tal, siger Harry Granqvist, som kalder et medlemskab for win-win.  

- OGMP’s tekniske eksperter hjælper virksomhederne med at opdage lækager. På den måde mister Xcel Energy færre ressourcer og sikrer klimaet mod udslip af metan, som er en kraftfuld drivhusgas.

Endelig vil Climate Action 100+ have Xcel Energy til at samarbejde med ngo’en Science-Based Target Initiative (SBTI). Ngo’en undersøger, om virksomheders strategier stemmer med FN’s klimapanels mål om at holde temperaturstigningen på 1,5 grader i 2100.

- Indtil for nylig nægtede alle amerikanske energivirksomheder at samarbejde med SBTI, men nu er omkring fem virksomheder begyndt, og vi håber, at Xcel Energy følger med, siger Harry Granqvist, der medgiver, at selskabet var innovativt, da det i 2018 offentliggjorde sin ambitioner om at blive CO2-neutral.  

- Dengang lod de en af forfatterne til rapporten undersøge deres klimastrategi, og den stemte med FN’s mål. Men der er sket meget siden, og vi ønsker, at de igen lader en tredjepart teste deres strategi.

Xcel Energy har dog ifølge Granqvist været tilbageholdende.

- De siger, at de er bange for at forpligte sig på for mange standarder og initiativer. Og at stakeholders ikke tydeligt fortæller, hvilke der er de vigtigste.

Han sammenligner Xcel Energy med Ørsted for 10-15 år siden. Eller måske snarere det italienske energiselskab Enel for 5-10 år siden.

- Xcel Energy er ledende i USA, men landet bruger også langt mere kul end Europa. Xcel Energy er stadig en af de største udledere, så det giver mening at blive ved at stille krav.