Korte obligationer Lagerbeskattet KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1

ISIN-code: DK0060014678
 
-9,40%
ÅTD
-11,10%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
2
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen sker på baggrund af et solidt kendskab til realkreditmarkedet og mange års erfaring med at finde de obligationer, der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
ISIN-code: DK0060014678
-9,40%
ÅTD
-11,10%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
2

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -9,40% -9,05% -11,10% -9,10% -0,39%
Benchmark -5,66% -5,78% -7,52% -7,39% -5,27%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -9,40% -5,66%
1 år -9,05% -5,78%
3 år -11,10% -7,52%
5 år -9,10% -7,39%
10 år -0,39% -5,27%
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-1,62% 0,42% 0,64% 0,65% 1,44% 1,83% 0,33% 3,11% 1,70% 4,74%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 -1,62%
2020 0,42%
2019 0,64%
2018 0,65%
2017 1,44%
2016 1,83%
2015 0,33%
2014 3,11%
2013 1,70%
2012 4,74%

Beholdninger

Nøgletal

Modificeret Varighed 2,53
Effektiv rente 2,49
Gennemsnitlig rating (S&P) AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-07-2022 Land Sektor %
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 11,17
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 9,08
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 7,84
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025 Danmark 6,99
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T Danmark 6,21
Nordea Kredit 1% 10-01-2024 SDRO A 2 Danmark 5,61
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 4,87
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 4,08
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 4,05
Alpha Bank SA 2.5% 05-02-2023 Grækenland 2,97
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 2,67
DLR Kredit 1% 04-01-2025 SDO A B Danmark 2,59
Jyske Realkredit A/S FRN 07-01-2023 IO CIBOR 3M SD Danmark 2,46
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 2,32
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 Italien 2,14
Other Assets and Liabilities Danmark 2,10
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E Danmark 1,98
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 IO SDRO S Danmark 1,69
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Danmark 1,65
Nordea Kredit 1% 10-01-2023 SDRO A 2 Danmark 1,56
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 Danmark 1,43
Danish Government 0.25% 11-15-2022 Danmark 1,31
Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2 Danmark 1,26
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S Danmark 1,25
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 1,18
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Danmark 1,15
DLR Kredit 1% 10-01-2023 SDO A B Danmark 1,13
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 IO SDRO 2 Danmark 0,93
Nordea Kredit CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO 1 F Danmark 0,89
Denmark Treasury Bill 01-09-2022 Danmark 0,74
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østrig 0,63
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,54
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S Danmark 0,52
Totalkredit CF 5% 01-01-2037 IO CIBOR 6M RO C FL Danmark 0,34
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,32
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C Danmark 0,29
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO SDRO S Danmark 0,28
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,24
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B Danmark 0,22
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2029 SDO E Danmark 0,22
Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 IO SDRO S Danmark 0,15
Nykredit Realkredit 2% 07-01-2049 RO Danmark 0,13
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 IO SDRO S Danmark 0,13
DLR Kredit 5% 04-01-2028 RO Danmark 0,13
Realkredit Danmark 5% 07-01-2041 SDRO S Danmark 0,11
Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S Danmark 0,09
Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1 Danmark 0,07
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 RO Danmark 0,07
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,07
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2042 SDO E Danmark 0,05
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 Danmark 0,05
Nordea Kredit 5% 01-01-2038 IO RO 1 Danmark 0,03
DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B Danmark 0,02
EURO-BUND FUTURE 9/2022 Tyskland 0,02
Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 4% 07-01-2031 SDRO 2 Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2031 SDO E Danmark 0,01
DLR Kredit 5% 04-01-2025 RO Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E Danmark 0,01
Nordea Kredit 5% 10-01-2032 RO 1 Danmark 0,01
Nordea Kredit 6% 10-01-2037 RO 1 Danmark 0,00
KommuneKredit 3% 04-01-2038 Danmark 0,00
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
FI-IRS_EUR_JPMSEC_20230706_ Europa -0,03
EURO-BOBL FUTURE 9/2022 Tyskland -0,04
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022 Tyskland -0,07

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
-1,6
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
22,0

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
0,29
Indirekte omkostninger, %
0,03
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,27
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,08
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,08

Information

Navn
Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
Morningstar rating
ISIN:
DK0060014678
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Flemming Thestrup
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.09.)
85,13

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.