Af:
Thomas Jensen

Antofagasta – kobber fra Chile sikrer høje afkast

Den chilenske minevirksomhed Antofagasta er i en god position til at drage nytte af den elektrificering, der sker over hele verden. Antofagasta er en af cirka 50 virksomheder i vores Nordea Invest Emerging Stars, som udover at have slået sit benchmark betragteligt, har 5 stjerner hos Morningstar. Vi kigger her på fonden og selskabet.

Antofagasta

Som investor i Nordea Invest kan man både investere i de hjemlige og nære markeder, men også nå ud i de fjerneste afkroge af verden i kraft af de mange forskellige investeringstilbud. Man kan investere i danske Carlsberg og Novo Nordisk, men også i kinesiske tech-selskaber, amerikanske energiselskaber eller for eksempel det chilenske mineselskabet Antofagasta, der hører hjemme i fonden Nordea Invest Emerging Stars.

Kobber, kobber og kobber

Antofagasta har fire store kobberminer i det nordlige Chile og hører til blandt verdens ti største kobberproducenter. Kobber bliver mere og mere afgørende for, at man i fremtiden kan håndtere globale udfordringer, fordi det rødlige metal er en af nøglekomponenterne i elektronik til for eksempel elbiler.

- Der er tre gange så meget kobber i en elbil som i en normal bil med en benzin- eller dieselmotor. Så med de megatrends, hvor vi ser transporten blive elektrificeret og med de mange mennesker, der bosætter sig i byerne og skal bruge masser af elektricitet, tror vi på, at kobber bliver en meget vigtig komponent for at klare omstillingen til en grøn økonomi, siger Juliana Hansveden, der er porteføljemanager i Nordea Invest Emerging Stars.

Virksomhederne i fonden bliver valgt ud fra, at de har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse – de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Antofagastas profil passer især godt på de miljømæssige forhold, fordi kobber er med til at gøre den grønne omstilling mulig.

Antofagasta 1
Kobberet hentes fra åbne miner, hvor indholdet af kobber i malmen oftest er mindre end en procent. Kobberet udvindes af malmen på store smelteværker.

Ikke meget gæld

En af de ting, Juliana Hansveden fremhæver ved Antofagasta, er deres meget konservative måde at drive forretning på. Mange mineselskaber gældsætter sig for at udvide produktionen eller opkøbe sig til yderligere vækst, men sådan gør det chilenske mineselskab ikke.

- Antofagasta hører absolut til blandt de mineselskaber, der har færrest lån. Blandt de ti største mineselskaber i verden er gennemsnittet, at gældsniveauet ligger på 1,4 gange det, virksomheden tjener på et år, det såkaldte EBITDA. Her er Antofagasta helt nede på en fjerdedel af det årlige resultat af den primære drift, siger Juliana Hansveden.

Antofagasta 2
Kobber klar til at blive sendt af sted fra en af Antofagastas miner.

Hun mener også, at Antofagastas ledelse er god. Forretningsmodellen er fokuseret på minedrift og ikke alt muligt andet, som ledelsen også skal koncentrere sig om. Hele 96 procent af indtægterne stammer direkte fra minedriften.

- En sidste ting, jeg vil nævne, er, at det er svært for nye spillere at komme ind på kobbermarkedet. For man åbner ikke sådan lige en kobbermine. Også selvom der siden 2018 har været en større efterspørgsel end udbud inden for kobberproduktion, siger Juliana Hansveden.

Antofagasta 3
De enorme chilenske kobberminer er vigtige for landets økonomi. Chile eksporterede i 2019 for mere end 200 milliarder kroner kobber.

Stor velvilje til at vurdere klimarisici

Det bliver stadig vigtigt for investorer at kunne gennemskue, hvordan selskaber er stillet over for klimaforandringerne. Både om de har en stor CO2-udledning eller, om de er særligt udsat for klimaforandringer. Har man eksempelvis en forretning, hvor der skal bruges meget vand til produktionen, er det vigtigt for investorerne at have overblik over, hvordan vandet bliver skaffet. Nordea har i længere tid været med til at skubbe på Antofagasta, hvis miner ligger i et af de tørreste områder i verden, for at få dem til at gøre sig mere uafhængig af at skulle bruge af det lokale drikkevand. Så i dag dækker Antofagasta halvdelen af sit vandforbrug gennem afsaltning af havvand.

Harry Granqvist

Harry Granqvist

ESG-analytiker, Nordeas Responsible Investments-team

Sidste år opfordrede Nordea Asset Management også Antofagasta til at tilslutte sig de såkaldte TCFD-principper, som er en globalt anerkendt metode til at rapportere om klimarisici. 

- Vi oplevede stor velvilje fra Antofagastas ledelse, som var meget hurtige til at svare os, at det ville de straks tilslutte sig. Så som investor kan man bestemt påvirke virksomhederne til at gå i en bestemt retning, siger Harry Granqvist, der ESG-analytiker i Nordeas Responsible Investments-team.

Gode afkast

Nordea Invest Emerging Stars er en fond, der investerer i 40-60 virksomheder, der alle har det til fælles, at de enten er hjemmehørende eller har det meste af deres  forretning i udviklingslandene. Der er eksempelvis virksomheder fra Kina, Indien og de sydamerikanske lande.

Fonden har klaret sig væsentligt bedre end sammenlignelige fonde. Faktisk så godt, at den i skrivende stund har givet et afkast på godt 22 procent på et år, hvor benchmark har givet knap 5 procent.

- Vi har haft et rigtig godt seneste år, hvor vores filosofi om at udvælge specifikke virksomheder inden for et område i stedet for ‘bare’ at købe op bredt, virkelig har båret frugt, siger Juliana Hansveden, der er porteføljemanager i Nordea Invest Emerging Stars.

En anden grund er, at porteføljeforvalterne har valgt at skrue mere op for investeringen i nogle sektorer end andre. I Emerging Stars-fonden har porteføljemanagerne valgt at fravige sit benchmark.

- Vi har undervægtet energiaktier, og i stedet valgt at overvægte IT-sektoren. Det har vi gjort, fordi vi troede på, at behovet for at gemme og behandle data genereret af smartphones og tilsluttede enheder ville skabe stor efterspørgsel efter halvledere, og det har vist sig holde stik, siger Juliana Hansveden.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies