Af:
Charlotte Holst

Waste Management investerer massivt i vedvarende naturgas

Affaldshåndteringsfirmaet Waste Management, som teamet bag Global Stars investerer i, er en af de tungeste udledere i porteføljen. Men virksomheden viser gode takter blandt andet med en stor investering i brug af vedvarende naturgas (RNG) fra de mange lossepladser.

WasteManagement1

Nogle virksomheder har potentiale til at bringe udledningen af drivhusgasser markant ned.

Én af dem er det amerikanske affaldshåndteringsfirma Waste Management, som er en af de 4 tungeste udledere i Nordea Invest Global Stars, der tæller omkring 80 virksomheder.

De 4 selskaber tegner sig for cirka 70 procent af porteføljens samlede emissioner, og Waste Management er en af de helt store udledere.

- Derfor er virksomheden af stor interesse for os i forhold til at påvirke i en positiv retning, ikke mindst inden for vedvarende naturgas (RNG), siger Timothy Buckby, ESG Director hos Nordea Asset Management.

Waste Management er et af de største affaldshåndteringsfirmaer i Nordamerika og en spiller inden for det bæredygtige forretningsområde: at udvinde gas fra lossepladser. Lossepladser rummer nemlig lukrative muligheder for at bruge ellers skadelig methangas fra forrådnelsen af de enorme mængder affald og få det pumpet ud i naturgasnettet, så det bidrager til omlægningen til grøn energi.

Og Waste Management er godt i gang.

Tim Buckby
Vi har fokus på, at Waste Management lever op til deres mål om at skifte til 100 procent vedvarende naturgas.

Timothy Buckby, ESG Director i Nordea Asset Management

Stor investering i RNG

Hovedparten af Waste Managements forretning består i at køre ud og hente affald og genanvende eller deponere det på de mange lossepladser. Men store mængder drivhusgasser slipper ud fra lossepladser. Særligt når affaldet går i forrådnelse, er der et stort udslip af blandt andet methangas, som er endnu mere skadelig end CO2.

Men det, der umiddelbart synes negativt, rummer samtidig et stort potentiale. Meget affald kan omdannes til vedvarende naturgas (RNG Renewable Natural Gas). Det er en stabil vedvarende energiform, der ikke afhænger af, om solen skinner eller vinden blæser. Waste Management investerer nu yderligere i at få udnyttet de muligheder, der ligger i at udnytte de enorme mængder skrald til gavn for både investeringer, forretning og miljø.

- Koncernen øger sin investering i genbrugsanlæg med omkring 825 millioner dollars inden for energiproduktion med lavt kulstofindhold, samt med 800 millioner dollars i genbrugsinfrastruktur inden 2025, siger Timothy Buckby.

Virksomheden forventer - med investeringerne - at kunne opsamle 65 procent af gassen fra lossepladserne og genbruge det som vedvarende energi. Det er en stigning på 600 procent over de kommende fire år og vil generere nok vedvarende energi til brug for en million nordamerikanske hjem.

Samtidig vil investeringen også sænke virksomhedens egne emissioner og reducere deres omkostninger, så de vinder på både emissionssiden såvel som den økonomiske side.

Præcise tal for methan-udslip

Nordea Asset Management har været i dialog med virksomheden gennem flere år, og ser flere positive skridt. Blandt andet vil man nu  kontrollere methangas-udslippet mere nøje og har forpligtet sig til at få et langt bedre indblik i præcis, hvor stor udledningen er. Det er et vigtigt skridt, siger Timothy Buckby.

- Når man måler i stedet for at modellere, sikrer man, at der kommer klarhed og helt præcise tal. Det svarer til, at man - i stedet for at skønne hvor hurtigt du kører i din bil - får præcise tal fra et speedometer, der fortæller dig, hvor hurtigt du kører. Et robust målesystem er vigtigt. For det, der bliver målt, bliver også styret.

Dette skal være indfaset i 2025 og virksomheden tester lige nu forskellige teknologier. Flere end 100 lossepladser er allerede udstyret med nyt teknologisk udstyr til at måle udslippet af methan.

ESG på topledelsens bord

Et andet væsentligt område er sikkerhed og arbejdsmiljø for de ansatte. Her ser man blandt andet på, hvordan de arbejdere, der bliver erstattet af automatisering, kan blive opkvalificeret, og man arbejder med bedre fastholdelse af medarbejdere - til gavn for sikkerheden.

- Vi ser mere stabilitet i medarbejderstaben, og man sætter ind med mere videre- og efteruddannelse for at højne sikkerheden. Forholdene er stabile og vi følger op den kommende tid, så vi sikrer, at det fortsætter eller forbedres, siger Timothy Buckby, der fortæller, at Nordea-teamet mødes jævnligt med Waste Management.

- Det er omkring 3-4 gange om året, jeg er med to gange årligt. De er en stor  udleder og derfor af stor interesse for os. Vi skal sikre, at de gør det, de siger. Denne virksomhed er en af de 4 tungeste udledere i vores portefølje. Lever de ikke op til deres forpligtelser, har det også betydning for vores målsætninger, siger Buckby.

Nordea har presset på for at få ESG mål integreret i topledelsens bonusprogrammer og som en del af bestyrelsesmedlemmernes honorarer.

- Vi ser gerne en holistisk tilgang til bæredygtighed, men den kommende tid har vi fokus på, at de lever op til deres RNG-mål, og at de også er i stand til at handle og dermed nå målet om at skifte 100 procent til vedvarende naturgas. Det er godt for investeringerne, godt for forretningen og godt for miljøet.

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.