Nem og balanceret investering 

Bæredygtig Basis er en nem måde at investere på. Med en balanceret fond får du både aktier og obligationer i en enkelt fond, fordelt på forskellige regioner, sektorer og markeder, og det giver en stor spredning af risikoen. Investeringsspecialisterne sørger for at tilpasse balancen løbende, så du hele tiden ligger indenfor det risikoniveau, du har valgt.

De fire Bæredygtig Basis fonde har forskellige fordelinger af aktier og obligationer. Bæredygtig Basis 2 har den laveste risikoprofil med en overvægt af obligationer og Bæredygtig Basis 5 har den højeste risikoprofil med en overvægt af aktier.

Bæredygtig Basis 2

15-45 % aktier

55-85 % obligationer

Bæredygtig Basis 3

40-70 % aktier

30-60 % obligationer

Bæredygtig Basis 4

50-75 % aktier

25-50 % obligationer

Bæredygtig Basis 5

80-100 % aktier

0-20 % obligationer

Female farmer walking through solar farm

Sådan arbejder fondene med afkast med ansvar

Bæredygtig Basis fondene er artikel 8 fonde - også kaldet lysegrønne fonde - og det indebærer, at fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. For Bæredygtig Basis betyder det bl.a. at: 

Fondene ekskluderer bestemte sektorer.

Der investeres ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af virksomhedens omsætning stammer fra våben, krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi. 

Fondene overholder vores politik for fossile brændstoffer

Fondens portefølje er i overensstemmelse med Paris-aftalen, hvilket betyder, at investeringsstrategien skal være med til at begrænse den globale opvarmning til under 2°C. Der investeres dermed ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en klar omstillingsstrategi for at udfase kul.