Af:
Catrine Mark

Aktivt ejerskab: Amazon bør rette op på arbejdstagerrettigheder

I et åbent brev fra 20 globale kapitalforvaltere – herunder Nordea Asset Management – opfordres Amazon til at undersøge sine egne handlinger vedrørende arbejdstagerrettigheder og foreningsfrihed. Primært anti-fagforeningsaktion i USA.

Amazon

Da Amazon holdt sin årlige generalforsamling den 22. maj 2024, stod den lidt i skyggen af et stort ønske fra medarbejdere om bedre lønmodtagerforhold blandt andet i form af fagforenings- og overenskomstsbestræbelser.

Det støtter Nordea i den grad op om.

Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management, begrunder støtten med, at dårlig virksomhedsledelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder er i konflikt med en virksomheds og dens aktionærers langsigtede interesser og i værste fald udgør en væsentlig risiko for virksomhedens forretning og dermed aktionærværdi.

Eric Pedersen

Eric Pedersen

Chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management

Derfor har Nordea i en gruppe på mere end 20 globale investorer – herunder flere nordiske – opfordret Amazons bestyrelse til at vurdere, hvordan virksomhedens handlinger stemmer overens med dets politikker om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen.

- Behandlingen af medarbejderne ligger i flere tilfælde langt fra det, vi kender i Norden. Og vi tror på, at vi bliver hørt, når vi skriver under på sådan noget her. Vi har lang erfaring med netop disse emner, og respekteres løfter om fx arbejdstagerrettigheder og overenskomstforhandlinger ikke, kan det i den grad påvirke værdien af de investeringer, vi har foretaget i Amazon, og dermed værdien af vores investorers opsparing, siger Eric Pedersen.

I denne omgang valgte Amazon desværre at stemme nej til forslaget om udredning af virksomhedens handlinger. På trods har Nordea Asset Management ingen planer om at afvikle sit ejerskab i e-handelsgiganten.

- Vi fortsætter med at være aktive ejere. Udelukkelse er sidste mulighed, og kun hvis en virksomhed helt mangler viljen til forandring. Det er en proces at være aktive ejere, og den tager tid, slutter Eric Pedersen.

Nordea Asset Management forvalter 1875 mia. kroner, og 7 mia. er investeret i Amazon.

 

Omtale af Amazon og fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.